ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

5 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย , สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน, สโมสรไลออนส์ ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ, สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ, ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก, คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร, สมาชิกราชสกุลทองใหญ่, โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุน เทียน, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, กรมข่าวทหารเรือ, ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน, มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือ ทหาร, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ, สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ราชสกุลอิศรเสนา, บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ห้างหุ่นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสระบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือเออาร์กรุ๊ป, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด