ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

4 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีพระสงฆ์ ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่, สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย, สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย, สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย, มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี, มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์, สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์, โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง คอสเมติกส์, สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ, สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน, สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา, มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก (ภาษีเจริญ), สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา, มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และนักเรียนเก่าราชินีบน รุ่นที่ 43 เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด