ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

2 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชา ชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บ ที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 46และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 20, นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, สมาชิกราชสกุลลดาวัลย์, ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่น 11, กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี, สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อสังคม และโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา, คณะครูในโครงการครูอาสา โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ, ผู้บริหาร สมาชิก อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ครอบครัวขาวสะอาด, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค, นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รุ่น 2512, ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร, บริษัท เอสจีเอส ไทยแลนด์ จำกัด, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสโมสรโรตารี กรุงเทพรัตนโกสินทร์, ศาสตราจารย์สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย, กรรม การและเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ, นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , สมาคมเวชบำบัด วิกฤตแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้รวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว, สมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยา, สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน เพื่อสังคมประเทศไทย, กองพลทหารม้า ที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, ร้านเจ๊ดำ โภชนา ปทุมธานี, ครอบครัวเอื้อชูเกียรติ, บริษัท นามมี จำกัด ,ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ , นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63, สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 9, สมาคมการค้าสตรีที่ปรึกษาและผู้ประกอบการไทย, ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี, คณะโรงแรมแกรนด์ไชน่า, สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980, และมูลนิธิวีระภุชงค์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด