ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

2 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ, กรุงเทพประกันภัย, โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี, คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, โรงเรียนสายปัญญารังสิต, กองทุนฟากฟ้าสุราลัย, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศไทย และคณะ, คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา, สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชสกุลพึ่งบุญ, บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงเรียนวัดทรงธรรม, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง, คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น


ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด