ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

1 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (31 มกราคม 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน มีราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชา ชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

สโมสรโรตารี่ธนบุรี, คณะครูโรงเรียนรัตนบัณทิตวิทยา, คณะมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นจัดตั้งปี 2562, สโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์, คณะไทยอาสาป้องกันชาติวังทองหลาง, สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิธรรมอิสระ นคร ปฐม, คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป, ราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วย ราชสกุลเสนีวงศ์ ณ อยุธยา, และบริษัทร่มรัฐเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด , สมาคมเอทีโอดี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน, ครอบครัวธรรมศักดิ์, ครอบครัวนาทะพันธุ์ จังหวัดสมุทรปราการ, สโมสรลูกเสือราชวิถี, ครอบครัวขอชัย จังหวัดชลบุรี, ครอบครัวไชยปรุ , ครอบครัวนาเพาะผล, ครอบครัวโต๊ะชาลี, สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, ครอบครัวถนอมทรัพย์ และนิสิตเก่าภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด