ข่าวสังคม » รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พฤษภาคม 2019
0

      วันที่4พฤษภาคม2562​ 09.30น.​ ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตามลำดับดังนี้ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์ ไปจนเสร็จสิ้นพิธี ขณะประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังนำอาหารและน้ำดื่มครัวพระราชทานมาให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีด้วย/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน