ข่าวเศรษฐกิจ » จัดโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่ตำบลชะอม

จัดโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่ตำบลชะอม

3 พฤษภาคม 2019
0

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นาย​พิศาล​ พงษ์ศาพิชณ์​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร เขตที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิต​ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ณ​ แปลงการเรียนรู้ของนายสมหมาย​ มูรินทร์​ หมู่ 6 ตำบลหัวปลวก​ อำเภอเสาไห้​ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางจุไรรัตน์​ แสงสวัสดิ์​ เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน​ และเกษตรกรมาให้การต้อนรับ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของจังหวัดสระบุรี​ บริษัทของภาคเอกชนได้ ตกลงเข้าบันทึกทำ MOU รับซื้อผลผลิต ของเกษตรกร และมีการซื้อขายกันล่วงหน้าเกษตรกรที่ร่วมโครงการ โดยการเพิ่มราคาผลผลิตกิโลละ 10 สตางค์จากราคาปัจจุบัน ปรากฏว่า แต่ก่อนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาจึงปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้เครื่องจักรของการเกษตร เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นการปลูก ปลูกข้าวโพด สามารถนำไปปฏิบัติตาม ได้ในฤดูแล้งทุกฤดูกาลต่อไปด้วย
   ต่อมาคณะผู้ตรวจได้ลงพื้นที่ตำบลชะอมไปดูงานด้านการเกษตรกรตรวจไร่ทุเรียน​ ราชาผลไม้ที่นำมาปลูกในพื้นที่แก่งคอยตำบลชะอม​ เพื่อส่งเสริมรายได้ด้วยการปลูกเห็ดของเกษตรที่ทำให้แก่เกษตรกรซึ่งทุเรียนนี้สร้างรายได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีน้ำดีอากาศดินดีมีความอดุมสมบุรณ์ของแร่ธาตุของการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติปรับปรุงดินในพื้นที่จึงมีแร่ธาตุในดินสูงเหมาะสำหรับปลูกผลไม้นานาชนิด​ ปลูกผลไม้ได้ตามฤดูกาลได้แก่​ ทุเรียน​ ลองกอง​ เงาะ​ ส้มโอ​ มะยงชิด​ กระท้อน​ มังคุดและกล้วยเล็บมือนาง​ ที่สำคัญในช่วงนี้มีราชาผลไม้อย่างทุเรียนที่ชะอมเกษตรกรสามารถทำให้เกษตรหันมาปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน​ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำตกโกรกอีดก ลำธารน้ำไหลที่เย็นสบาย​ สะพานบึงไม้และผ่อนมากหมายอีกด้วย/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน