ข่าวใหม่อัพเดท » พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พบปะ แลกเปลี่ยน เจรจาการค้า การตลาด กับ นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง ผู้บริหารธุรกิจในเครือ d Eco (Life,Health,Investment Management)

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พบปะ แลกเปลี่ยน เจรจาการค้า การตลาด กับ นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง ผู้บริหารธุรกิจในเครือ d Eco (Life,Health,Investment Management)

25 พฤศจิกายน 2020
0

สุโขทัย-พาณิชย์จังหวัด พบปะ แลกเปลี่ยน เจรจาการค้า การตลาด กับ นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง ผู้บริหารธุรกิจในเครือ d Eco (Life,Health,Investment Management)

          นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประธานคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดสุโขทัย นำทีมคณะทำงานฯ และตัวแทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย, นายกานต์ ยืนยงศิริกุล ประธานเครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดสุโขทัย, และนายองอาจ เพ็งเอี่ยม ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุโขทัย พบปะ แลกเปลี่ยนเจรจาการค้าการตลาดกับนายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง ผู้บริหารธุรกิจในเครือ d Eco (Life,Health,Investment Management) ณ.Dessert Room โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การตลาด ในการที่จะนำสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนไปจำหน่ายในเมืองพัทยาและต่อยอดไปต่างประเทศ

          ซึ่งทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยได้นำผลผลิตมาสาธิตแสดงในครั้งนี้ด้วย สินค้าที่ได้รับความสนใจได้แก่ ปูนาออร์แกนิก ไข่ขาวจากไข่ไก่อารมณ์ดี น้ำผักไอซ์เบิร์ก ข้าวอบกรอบไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น และมีแนวทางการแลกเปลี่ยนสินค้าในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพเด่นไปจำหน่ายยังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วนำอาหารทะเลสด/แปรรูปขึ้นมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นช่องทางการตลาดใหม่และลดต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบการด้วย


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย