ข่าวสังคม » ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าชุมชน”

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าชุมชน”

3 พฤษภาคม 2019
0

    ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุด ทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๑๑/ชุด สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่๑๐๑) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ ๑๐๒ จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” เพื่อให้บริการกับประชาชนหลังจากปฏิบัติศาสนากิจ (ละหมาด) และดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ มัสยิดตันหยงดาลอ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี ประชาชนเข้าร่วมใช้บริการกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” และร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖๕ คน