ข่าวสังคม » ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3 พฤษภาคม 2019
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาย พีระพล​ ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน โครงการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติด​ ณ​ อาคาร อดิศร​ มณฑลทหารบกที่ 18​ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร​ ตำรวจเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วม
มีนายสุรเดช​ สร้อยอุทา​ ป้องกันจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน​ การเปิดการฝึกอบรม จัดโครงการทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดสระบุรี ที่เป็นผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เข้าอบรม
จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้ผู้เสพ​ ผู้ติดยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดและรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในค่ายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในเมื่อผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดซ้ำอีก​ การบำบัดและรักษาโดยการนำเข้าค่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเป็นไปตามขั้นตอนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​ ผู้ติดยาเสพติด​ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 โดยนำผู้เสพและติดยาเสพติดในพื้นที่ได้แก่อำเภอหนองแซงอำเภอหนองโดน​ อำเภอดอนพุด​ อำเภอวังม่วงจำนวน 80 คน เข้ามารับการอบรมสร้างอาชีพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาฟื้นฟูมาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน2562ถึง วันที่12 พฤษภาคม2562​ ที่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​ มณฑลทหารบกที่ 18 โดยมีการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและการฝึกอาชีพให้ให้ความรู้และความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีและเป็นผู้มีวินัยและสุขภาพดีและมีจิตใจเข้มแข็งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่หวนกลับไปเสพยา
เสพติดซ้ำและไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดา​ ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน