คาดเชือก » นโยบายดี แต่ลืมฐานราก

นโยบายดี แต่ลืมฐานราก

3 ตุลาคม 2020
0

นโยบายดี แต่ลืมฐานราก

การแถลงนโยบาย ที่สโมสรตำรวจ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม หลังการเข้ารับตำแหน่งผบ.ตร.คนที่ 12 ของ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ทั้งหมด 19 ขัอ ประกอบด้วย

 1. จากนี้ไปการทำงาน งานทุกสายงานต้องทำตาม SOPs ต้องมีคณะทำงานในการขับเคลื่อนทุกสายงาน อย่างเป็นระบบ
 2. ให้ตำรวจทุกระดับชั้น มาร่วมกันวาดภาพว่า ตำรวจ ใน 5 ปี ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร ??
 3. สอนให้ตำรวจทุกระดับมีความรู้ทั้งด้านกฏหมายและยุทธวิธี มีแผนเผชิญเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดฝึกให้เกิดความชำนาญ
 4. อยากเห็น ตำรวจนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่นสายตรวจใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเก็บและตรวจสอบข้อมูลในการระงับเหตุไว้ทุกครั้ง
 5. ต้องฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เช่น เหตุตีกันในโรงพยาบาล ตำรวจจะปฏิบัติร่วมกันอย่างไร ??
 6. จะมีวิธีฝึกตำรวจอย่างไร?? อย่างแรกต้องปรับ วิธีคิด ( Mind set ) ก่อน โดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชน
 7. ทีมเวิร์ค เป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำงานเป็นทีม
 8. การบริหารงาน เรามีทรัพยากรจำกัด จะต้องบริหารให้ดี
 9. ต้องช่วยกันทำ เพื่อเป็นมรดกแด่คนรุ่นหลัง การตรวจตัวชี้วัด ต้องปรับให้เป็นแนวทางเดียวกัน
 10. เรื่องแผน ในแต่ละปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องบอกได้กำหนดได้ เช่น งานจราจรเรื่องตัดแต้มจะเริ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 64 ปีหน้า
 11. Set Zero ด่านตรวจจุดสกัดทั้งหมด รวมทั้งด่านตรวจความเมา จนกว่าจะจัดทำแผนการปฎิบัติให้โปร่งใสได้
 12. ติดกล้องวงจรปิด 5000 ตัว ทั่ว กทม.ให้เสร็จภายใน 4 เดือน ต่อไปจะอ้างไม่ได้ว่าไม่พบภาพจากกล้อง
 13. การพัฒนางานสอบสวน สำนวนต้องไม่คั่งค้าง พัฒนาฝึกอบรม ปรับทัศนคติ สร้างภาวะผู้นำให้ตำรวจชั้นผู้น้อย
 14. การสร้างภาพลักษณ์ ตำรวจเราต้องมีความรู้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
 15. ตู้ม้า บ่อนการพนันขนาดใหญ่การพนันออนไลน์ต้องไม่มี
 16. ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ถ้ามีต้องถูกจัดการ การสร้างต้นแบบ การเปลี่ยนมายเซ็ท ( Mind set ) เรื่องการแต่งตั้ง แม้ทำไม่ได้ 100% แต่ต้องช่วยให้คนดี ได้รับการตอบแทน คนไม่ดี ต้องถูกลงโทษ
 17. การฝึกงานตำรวจใหม่ พี่เลี้ยงต้องดี ให้ฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน ที่มีตัวแบบที่ดี
 18. ต้องสร้างโอกาสให้ลูกน้อง อยากให้เด็กรุ่นหลังมีโอกาส ได้มีไอดอลที่อยากเป็นเหมือน นายตำรวจต้นแบบบางท่าน ตำรวจทุกคนต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ต้องสอนให้รู้จักการสร้างแบรนด์
 19. ผู้บริหาร ตร. จะหาคนที่ดีที่สุดมาแนะนำ จะสร้างต้นแบบที่ดีให้ถ่ายทอด DNA ที่ถูกต้องให้ตำรวจรุ่นหลัง ให้เห็นความสำเร็จของงานเป็นหลัก มากกว่าการได้ตำแหน่ง

เป็น 19 ข้อการปรับเปลี่ยนนโยบายตำรวจ ที่ดูดี มีหลักการ ทำได้ทุกข้อ ถือได้ว่า ตำรวจจะสามารถกู้ภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นหลายระดับ
แต่ในจุดแข็ง ย่อมมีจุดอ่อน !!
นั่นคือ ไม่เห็นนโยบายข้อใด ?? จะแก้เรื่องปากท้องตำรวจและครอบครัว ที่ทุกวันนี้รายจ่ายในครัวเรือนของตำรวจส่วนใหญ่จะติดลบ ทั้งหนี้สหกรณ์ ค่าเล่าเรียนลูก ค่าครองชีพรายวัน อุปกรณ์ส่วนตัวที่เสื่อมสภาพต้องใช้กับการทำงาน หรือแม้แต่ค่าน้ำมัน เป็นความเดือดร้อนตำรวจระดับฐานราก ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ ที่คนเป็นนายระดับสูงอาจมองข้ามไป
จึงถูกมองว่า เป็นนโยบายที่กำหนดจากคนรวย มองข้ามคนจน !!

คงต้องฝากถึง ท่านผบ.ตร.คนใหม่ ออกแผนจัดทำสวัสดิการส่งเสริมรายได้ ตำรวจชั้นผู้น้อย และครอบครัว การระดมซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับต่อลูกนัอง ลองเสริมหลักการนี้เข้าไปอีกนิด เมื่อชีวิตตำรวจฐานรากดี ความมั่นคง และภาพลักษณ์ จากนโยบาย 19 ข้อ จะทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง แน่นอน.


อิทธิเดช ลุย.