ข่าวใหม่อัพเดท » ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

2 พฤษภาคม 2019
0

   ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

   วันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.62 ถึง วันที่ 1 พ.ค. 62 ณ.โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

   ทั้งนี้ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภทประจำปีงบประมาณ 2562

   ทั้งนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกประเภท รวมทั้งเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เพื่อนำความรู้กระจายไปยังชุมชมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

   เบื้องต้นงานในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก….


เนื้อข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน