ข่าวภูมิภาค » สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค

1 พฤษภาคม 2019
0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562)เวลา 09.30 น. สมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 689 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือนร้อน โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และองคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ราย ที่บ้าน นางย้อน จันทพรึก บ้านเลขที่1 หมู่ 3 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีและนางสาวสมบูญ ศรีวิลาศ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 973 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคุม ทำให้เกิดฝนตก ลมกระโชกแรง ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เกิดเหตุ วาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ บ้านเรือนเสียหาย 8 อำเภอ 22 ตำบล 55 หมู่บ้าน 700 หลังคาเรือน ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน