ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

29 พฤษภาคม 2020
0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราช การจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.


ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน