ข่าวสังคม » สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30 เมษายน 2019
0

สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่30​เมษายน​ 2562​เวลา10.00น.​ พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน” มีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วย พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีรับมอบ ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.สระบุรี ในรูปแบบประชารัฐ ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันอุทกภัย แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การสร้างครูฝายมีชีวิตของจังหวัดสระบุรีและแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน รวมทั้งปลุกจิตสำนึกสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนในการรักษา หวงแหน และให้มีการขยายผลไปตามหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ ต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดา​ ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน