ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐกานา

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐกานา

6 มีนาคม 2020
0

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2563 ใจความว่า

ฯพณๆ นายนานา อัดโด ดังกวา อาดูโฟ-อัดโด

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา

กรุงอักกรา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวกานา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกานา จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว