ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบ้านเมือง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบ้านเมือง

3 มีนาคม 2020
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ตักบาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) สมเด็จพระราชาคณะ และพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก