ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้บาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิดที่อ.สะบ้าย้อย

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้บาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิดที่อ.สะบ้าย้อย

25 กุมภาพันธ์ 2020
0

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอก ไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ขณะเดินทางด้วยรถยนต์กระบะหุ้มเกราะกลับจากการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เหตุเกิดบริเวณศาลาทวด ถนนชาญนุเคราะห์ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้า ย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. เด็กชายธนกฤต แก้วเกาะสะบ้า เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2. นายเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย
  3. นายหมู่ใหญ่ สมจิตร กัลยาลอง
  4. นายหมู่ใหญ่ ขะสมาน ขะเรมะนัน
  5. สมาชิก สิรวัฒน์ นาคะสุวรรณ
  6. นายนรินทร์ แก้วเกาะสะบ้า
  7. นางสาวสุดารัตน์ พัฒทะกุล
  8. นางสาวเมษะมาลย์ ติ้งประสม
  9. เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเกาะสะบ้า
  10. เด็กหญิงอัชมา มุเจะโดะ

โดยจุดเเรก ดช. ธนกฤต รพ. มอ.

จุดที่ 2 รพ. สะบ้าย้อย อีก 9 ราย ซึ่งทั้ง 9 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้