ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวงร.10 ทรงมีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

ในหลวงร.10 ทรงมีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

25 กุมภาพันธ์ 2020
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความว่า


เชคซอบะห์ อัลอะห์มัด อัลจาบีร์ อัลซอบะห์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวต

หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและรัฐคูเวตจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว