ข่าวใหม่อัพเดท » สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

23 กุมภาพันธ์ 2020
0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หลังจากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียน…ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ( มูลนิธิสุมิตรเลิศ สุมิตรกุล อุปถัมภ์) ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานสิ่งของให้กับคณะครู นักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ และงานตามพระราชกระแสรับสั่งต่าง ๆ

ซึ่งในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 4 ตามเสด็จตลอดพระราชกรณียกิจ และเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พร้อมทั้งจัดตั้ง กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 4 โดยมีภารกิจในการอำนวยการ ควบคุม ประสานงานและกำกับดูแลการถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดความปลอดภัย และสมพระเกียรติสูงสุด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่