ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

23 กุมภาพันธ์ 2020
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว