ข่าวใหม่อัพเดท » ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในวันชาติบรูไนดารุสซาลาม

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในวันชาติบรูไนดารุสซาลาม

23 กุมภาพันธ์ 2020
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อ ความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวบรูไน

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และพระราชวงศ์ของเราทั้งสอง จะช่วยพัฒนาความร่วมมืออันใกล้ชิดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว