ข่าวใหม่อัพเดท » วช. ร่วมกับ จ.อุตรดิตถ์ และม.ราชภัฏอุตรดิตถ์​ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ” (Regional Research Expo 2020)

วช. ร่วมกับ จ.อุตรดิตถ์ และม.ราชภัฏอุตรดิตถ์​ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ” (Regional Research Expo 2020)

22 กุมภาพันธ์ 2020
0

วช. ร่วมกับ จ.อุตรดิตถ์ และม.ราชภัฏอุตรดิตถ์​ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์​ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ” (Regional Research Expo 2020) โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยา ลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, รศ.ดร.สุภาวิณีย์ สัตยาภรณ์ รองอธิการ บดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563​ (Regional Research Expo 2020)” ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)ไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเชื่อมโยงแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ​ Luangprabang-Lndochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC)

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวนกว่า 100 ผลงาน, การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวอย่าง ไฮไลท์ผลงานเด่น ที่จะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ได้แก่

  1. เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะขามหวานครบวงจร
  2. เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์
  3. เทคโนโลยีแปรรูปสับปะรดครบวงจร
  4. เทคโนโลยีแปรรูปกาแฟวนเกษตร
  5. เทคโนโลยีลางสาด signature เป็นต้น

(วช.)จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)” ได้ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โทรศัพท์ 055 416 601-20 ต่อ 1642 หรือ​ http://www.researchexpo.uru.ac.th

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​