ข่าวสังคม » การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

29 เมษายน 2019
0

การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ (ชุด ทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๑๒/ชุด สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๐๒) หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เข้าร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
ณ โรงเรียนบ้านตุหยง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อออกบริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ โดยมี นาย สนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน