ข่าวใหม่อัพเดท » วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ชู “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ชู “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

15 กุมภาพันธ์ 2020
0

วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ชู “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

​วันที่​ 15 ก.พ.63​ เวลา 08.00 น.: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง​ ร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE ” พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา, ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิ การ, ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ, และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายณัฏฐพลฯ กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 นั้น ชาวโรงเรียนเอกชนก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ถือเอาวันนี้ กำหนดให้มีการจัดงาน วันการศึกษาเอกชน ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE”

โดยในส่วนของปีนี้ สช.ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคกลาง ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดการต่างๆ มากมาย อาทิ เวทีเสวนาทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมของผู้บริหาร และครูในเรื่องของงานวิจัย การแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง การจัดนิทรรศการมากกว่า 40 รายการ โดยเน้นนิทรรศการแบบมีชีวิต เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การทำอาหาร การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ

ต้องขอบคุณการศึกษาเอกชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาไทย จะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษาที่นำร่องของประเทศ เพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงเรียนเอกชน และคุณภาพของโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลา จึงทำให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกด้วย “นายณัฏฐพลฯ กล่าว”

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 นั้น ได้จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7–16 ก.พ.63 ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 ก.พ.63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี,ภาคเหนือ 8-9 ก.พ.63 จัดที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์,ภาคใต้ 8-9 ก.พ.63 จัดที่ที่ทำการ อบจ.กระบี่,ภาคกลาง 15-16 ก.พ.63 จัดที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ​ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จ.สมุทรปราการ และภาคตะวันออก 15-16 ก.พ.63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละภูมิภาค เพื่อ ให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​