ข่าวใหม่อัพเดท » เพชรบูรณ์ “วันการศึกษาเอกชน” ภายใต้คำขวัญ “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

เพชรบูรณ์ “วันการศึกษาเอกชน” ภายใต้คำขวัญ “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

15 กุมภาพันธ์ 2020
0

เพชรบูรณ์ “วันการศึกษาเอกชน” ภายใต้คำขวัญ “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน สพป.พช.3 ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน” แก่นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน ประธานในพิธีเปิด เนื่องด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันการศึกษาเอกชนนับจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 ซึ่งนับเป็นเวลา 102 ปี โดยทางโรง เรียนเอกชนทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมภายใต้คำขวัญ “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเอกชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันการศึกษาเอกชน

สำหรับโรงเรียนเอกชน 4 อำเภอโซนใต้ ได้จัดตั้งให้มีสมาคมโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และจัดงานวันการศึกษาเอกชน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพปีละอำเภอ โดยปีนี้ อำเภอบึงสามพันเป็นเจ้าภาพ มีกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณให้กับผู้บริหาร และคุณครูที่มีผลงานดีเด่น ในภาคกลางวันแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ ส่วนภาคค่ำ มีพิธีมอบธงวันการศึกษาเอกชนปีต่อไปให้กับผู้บริหารอำเภอวิเชียรบุรี พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จับฉลากแจกของขวัญ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างชื่นมื่น

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว