ข่าวสังคม » จังหวัดสระบุรีจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

29 เมษายน 2019
0

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

วันนี้ (29 เมษายน 2562) ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสระบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี นายยกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งประเทศในโครงการ
“๑ จังหวัดถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น
ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลอีกทั้งวันที่ ๒๙ เมษายนยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติและต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน