ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนมารีวิทย์ จัดงานยุวบัณฑิต ปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษา

โรงเรียนมารีวิทย์ จัดงานยุวบัณฑิต ปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษา

9 กุมภาพันธ์ 2020
0

ที่โรงเรียนมารีวิทย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรม การบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ และผู้จัดการโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน มาเป็นประธานในพิธี งานยุวบัณฑิต มอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 24 โดยมี นางหงส์ทอง มณีขำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมารีวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 169 คน เข้าร่วมในพิธี

สำหรับบรรยากาศภายในงาน โดยให้เด็กๆเดินเข้ามาในงาน อย่างสง่างาม ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม จัดให้มีการมอบวุฒิบัตร กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำขอบคุณพ่อแม่และคุณครู การร่วมร้องเพลง อนุบาลรำลึก ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

นางหงส์ทอง มณีขำ กล่าวว่า การที่โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ได้จัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงาม ทางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูงจากกระบวนการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมจัดงานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 24โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบทุกคน รักการศึกษา2. เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน ซึ่งการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งที่ 24 นี้ ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร คณะครู และท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี

นายไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและบัณฑิตน้อยทั้ง169 คน ที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ เชื่อว่าหนูต้องมีความมุมานะอุตสาหะ เพียรพยายาม จนประสบความสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไปในวันข้างหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ครูคือผู้สร้างและผู้ให้ ทั้งความรู้ ความรักและความเมตตาไม่แตกต่างไปจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ที่ได้อบรมบ่มนิสัยให้บัณฑิตน้อย มีความรู้ ความสามารถ ให้นักเรียนทุกคน ก้าวไกลไผ่ดีคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขออวยพรให้บัณฑิตน้อยที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ จงประสบความสำเร็จมือนาคตที่รุ่งเรือง เพียบพร้อมไปด้วยวิชาความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีอนาคตที่สดใสเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองสืบไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323