ข่าวใหม่อัพเดท » “ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้าปูพรม อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เมืองย่าโม

“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้าปูพรม อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เมืองย่าโม

5 กุมภาพันธ์ 2020
0

“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้าปูพรมอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์เมืองย่าโม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ฯ โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ. สำนักงาน กศน. นครราชสีมา และข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนัก งานลูกเสือแห่งชาติ ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จากสังกัดต่างๆเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อีกทั้งสามารถร่วมกันทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและจัดตั้งกองลูกเสือแล้วจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีทั่วประเทศ ในวาระสำคัญเเละเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศต่อไป

Cr.ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ. กรรณิกา พันธ์คลอง​ ภาพ: ชัยวิชิต สารัญ
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​