ข่าวใหม่อัพเดท » นครนายก – โครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรม ประจำจังหวัดนครนายก

นครนายก – โครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรม ประจำจังหวัดนครนายก

16 มกราคม 2020
0

https://youtu.be/tWwYDLzjjiY

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครนายก

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรม ประจำจังหวัดนครนายก โดยมีพระครุสุตเมธากร เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ พร้อมมีพระสงฆ์ในจังหวัดนครนายกทั้ง 4 อำเภอเข้าอบรมจำนวน 140 รูป โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง โลกเปลี่ยนไปการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง ฯ

ด้วยผู้ประสานงานพระสอนศิลธรรมประจำจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระสอนศิลธรรมประจำจังหวัดนครนายก จำนวน 140 รูป และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแห่งนี้ รู้สึกปราบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติพระสอนศิลธรรม จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศิลธรรมให้เป็นปัจจุบัน จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศิลธรรม เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้พระสอนศิลธรรมในโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศิลธรรม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรับสมัครพระสอนศิลธรรมทดแทนให้ครบตามอัตราจัดสรรกิจกรรมในโครงการพระสอนศิลธรรม

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค จ.นครนายก
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก