ข่าวสังคม » การจัดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้”

การจัดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้”

28 เมษายน 2019
0

พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้

เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๒ ชุด สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย พ.ท. ประเสริฐ ตาละลักษมณ์ ผบ.ชค.ทสพ.
เข้าร่วมกิจกรรม “พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้” เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความรักสามัคคีภายในกลุ่มมวลชนสถานีวิทยุฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของบริจาคมามอบให้กับ สถานพินิจเด็ก จว.น.ธ. และสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าชุมชนยะกัง ๑ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในเดือนรอมฏอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จะมาถึง
ณ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการ ศาลากลาง จว.น.ธ. (หลังเก่า) ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ. มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
จำนวน ๗๐ คน