ข่าวสังคม » จัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลังมวลชนจิตอาสา คุยงาน ทานข้าว” จังหวัดยะลา

จัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลังมวลชนจิตอาสา คุยงาน ทานข้าว” จังหวัดยะลา

26 เมษายน 2019
0

จัดกิจกรรมโครงการ
จัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลังมวลชนจิตอาสา คุยงาน ทานข้าว”

เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ (ชุด ทสพ.๓๑๒/ชุด สทสพ.๓๐๑) จัดกิจกรรมพบปะหารือมวลชนจิตอาสาลำใหม่ (Yala Next Step radio) ณ วัดเฉลิมนิคม ม.๑ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จว.ย.ล. เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความเข้มแข็งรู้รักสามัคคี ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ จว.ยะลา
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน