ข่าวใหม่อัพเดท » ยะลา เตรียมเปิดสนามบินพาณชย์เบตง กลางปี 63 นำพานักท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนต่อปีสู่เบตง

ยะลา เตรียมเปิดสนามบินพาณชย์เบตง กลางปี 63 นำพานักท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนต่อปีสู่เบตง

28 พฤษภาคม 2019
0

      ยะลา เตรียมเปิดสนามบินพาณชย์เบตง กลางปี 63 นำพานักท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนต่อปีสู่เบตง จากการเปิดเผยของ พันจ่าอากาศโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างสนามบินพาณชย์เบตง มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ในส่วนของทางวิาง หรือรันเวย์ และอาคารที่พักผู้โดยสารนั้น คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ ส่วนการก่อสร้างหอบังคับการบินและศูนย์อุตุนิยมวิทยา เนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินเพิ่งดำเนินกาเสร็จสิ้น ทำให้การรับมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า แต่จากการประชุมครั้งล่าสุด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานเกี่ยวข้องยืนยันว่า หลังจากได้รับมอบพื้นที่แล้ว จะมีเริ่มก่อสร้างช่วงเดือน มิถุนายน 62 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พฤษภาคม 63 ในส่วนของสายการบินที่มีความประสงคืที่จะทำการบินมาลงยังสนามบินพาณิชย์เบตงนั้น มีเพียง 2 สายการบินที่มีความสนใจ คือ นกแอรืและบางกอกแอร์เวย์ เพราะทั้ง2 สายการบินนี้ มีเครื่องบินที่สามารถนำมาลงจอดบนรันเวย์ที่มีความยาว 1800 เมตร ส่วนสายการบินแอร์เอเซียได้เสนอให้ขยายทางวิ่งหรือรันเวย์ออกไปอีกเป็น 2100 เมตร เพื่อที่จะสามารถรองรับกับเครื่องบินของแอร์เอเซียได้ โดยขณะคณะรับมนตรีเห็นชอบแล้วแต่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายของกรมท่าอากาศยาน
      นายอำเภอเบตง ได้กล่าวอีกว่า หากสนามบินพาณิชย์เบตงเปิดให้บริการจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกมาที่อำเภอเบตง ปีละประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 8 แสนคน ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเบตงและอำเภอต่างๆในยะลา ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ทางเมืองเบตงและจังหวัดยะลามีความพร้อมและศักยภาพในเรื่องโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาให้มีความสะดวกสบายไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มตลอด ขณะนี้ทางอำเภอเบตงได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างและรักษาเอกลักษณ์เรื่องอาหารการกินที่ขึ้นชื่อของเมืองเบตง ไม่ว่าจะเป็น ไก่เบตง ผักน้ำ เคาหยกที่แสนอร่อย และอากาศที่หนาวเย็นสบาย วัฒนธรรมที่หลากหลายก่อเกิดเป็นพหุวัฒนธรรมสังคมที่ร่มเย็น คณาโชค ตามจิตเจริญ รายงาน ภาพ/ข่าว