ข่าวใหม่อัพเดท » เปิดอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก

เปิดอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก

27 พฤษภาคม 2019
0

      จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่ามุกดาหารและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชนชาวมุกดาหารร่วมในพิธีเปิดอนุสาวรีย์จำนวนมาก ร่วมรำเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เมืองมุกดาหารครบรอบ 249 ปี โดยมีผู้รำ 1,500 คน

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น ที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามันธาตุราช ( เจ้าจันทกินรี ) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก อพยพมาจาก บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮัง ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง พร้อมด้วยไพ่พลประมาณ 3,000 คน มาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณปากห้วยบังมุข เพราะเห็นว่ามีทำเลที่อุดมสมบูรณ์ กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อปีพ.ศ 2310 จากนั้นได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาตามลำดับจนถึงปีพ.ศ 2313 ได้ขนานนามเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า เมืองมุกดาหาร

      ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรี เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผลแสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ำโขง จนถึง พ.ศ 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระยาจักรียกกองทัพขึ้นมาตามลำน้ำโขงเพื่อปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ำโขงให้รวมอยู่ในข่าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็นพระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก และได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร ตามที่ได้ขอพระราชทาน ซึ่งอาณาเขตเมืองมุกดาหาร ครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงจนจดชายแดนเวียดนาม ขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ จนถึงปีพ.ศ 2347 หรืออยู่ในตำแหน่ง 26 ปี จึงถึงแก่กรรม จากนั้นได้มีลูกหลาน ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองต่อมาอีกถึง 7 คน วงเวลาเป็นเมืองอยู่ 137 ปี จึงถูกยุบลงเป็นอำเภอมุกดาหาร ขึ้นกับมณฑลอุดร และจังหวัดนครพนม ตามการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและภูมิภาคถึง 75 ปี (พ.ศ.2450-2525) ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหารเมื่อปีพ.ศ 2525 เป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองมุกดาหารมีอายุ 2499 ปี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญ ทั้งด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน การค้า และวัฒนธรรมประเพณี หลากหลาย

      ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ ให้ชาวมุกดาหาร และบุคคลทั่วไป ได้รำลึกและยกย่องในคุณงามความดี ของผู้ก่อตั้งเมืองมุกดาหาร รวมทั้งการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ประกอบกับเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองมุกดาหารอันยาวนานถึง 249 ปี รวมถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่หลากหลายของเมืองมุกดาหาร อาทิ การตั้งเมืองมุกดาหาร วิถีวัฒนธรรม 8 เผ่าพื้นเมือง โบราณสถานเป็นต้น.


Cr.นอ.หว้านใหญ่ (ต๋อง)
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน