ข่าวใหม่อัพเดท » วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสักการะหลวงพ่อบึงสามพัน ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสักการะหลวงพ่อบึงสามพัน ครั้งที่ 1

24 พฤษภาคม 2019
0

      นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสักการะหลวงพ่อบึงสามพัน บริเวณมณฑป หลวงพ่อบึงสามพัน วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ 5 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
      โดยการนำนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 1,246 คน ร่วมเดินขบวน ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ไปสักการะหลวงพ่อบึงสามพันพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบึงสามพัน ทราบถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อบึงสามพัน และเพื่อแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
      ขบวนประกอบด้วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขายานยนต์ และสาขาการบัญชี อีกทั้งยังมีการแบกตราสัญญาลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมในขบวน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการแบกภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของการเป็นนักเรียนนักศึกษาในรั้ววิทยาลัยฯ แห่งนี้ ให้มีความอดทนและมุ่งมานะให้ไปสู่ความสำเร็จ
      นอกจากนี้ ด้านนายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ยังได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบอุโบสถ วัดบึงสามพันล่าง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นร่มเงา สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

รุ่งทิพย์ บำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว