ข่าวภูมิภาค » หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก904 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก904 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์

20 เมษายน 2019
0

สระบุรี-หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก904 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำเดือน เม.ย.62
วันที่19เมษายน2562​เวลา09.09น.ได้รับเกียรติจากพันเอกอำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ เสนาธิการรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารม้าที่​ 4​ รักษาพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีฯ
มีกำลังพลนายทหาร และนายสิบจากหน่วยขึ้นตรงกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยในพื้นที่ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ และกองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 209 นาย​ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำลังพลทุกนายได้ร่วมใจกันสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา โดยใช้บทสวดมนต์จากหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เมื่อ 28 กรกฏาคม 2560 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง ความสุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สุขในการให้ ทั้งกำลังกายและกำลังใจให้ผู้อื่น และส่วนรวมมีสุข สุขใจการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญ และความสุขต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน