ข่าวการเมือง » อดีต.สส.พรรคประชาธิปัตย์ ! กล่าวถึงกรณี “ม.จ.จุลเจิม ยุคล” โพสต์พาดพิงถึง “พรรคประชาธิปัตย์”

อดีต.สส.พรรคประชาธิปัตย์ ! กล่าวถึงกรณี “ม.จ.จุลเจิม ยุคล” โพสต์พาดพิงถึง “พรรคประชาธิปัตย์”

17 พฤษภาคม 2019
0

      นายวัชระ เพชรทอง อดีต.สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์พาดพิงถึง พรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีอีแอบที่อยากเปลี่ยนแปลงสถาบันสำคัญของชาติแฝงตัวอยู่มากและกล่าวถึงบุคคลที่ลงสมัครหัวหน้าพรรคนั้น เป็นสิทธิของท่านที่จะกล่าวหาหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ แต่ทว่ามันเป็นความเท็จจึงกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติประวัติของ พรรคประชาธิปัตย์ ย่อมทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้

      ผมในฐานะ อดีต.สส.2สมัย ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพว่า ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีอีแอบหรือคุณแอบตามที่ว่าแต่ประการใด ไม่มีใครที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ เราเคารพและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นับแต่ก่อตั้งพรรคเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ.2489 ” 73 ปี ” ล่วงมาแล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติอย่างที่สุดเสมอมา

      การที่ ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์กล่าวร้ายต่อพรรคเช่นนั้นย่อมทำให้พรรคเสียหายอย่างร้ายแรง ผม จึงใคร่ขอความกรุณาความเมตตาจาก ราชนิกุลชั้นสูง เช่นท่านเพื่อโปรดให้ความเป็นธรรมต่อ พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยส่วนการที่ ม.จ.จุลเจิม สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นสิทธิของท่านแต่ ผม ยืนยันได้ว่าชาวประชาธิปัตย์มีความจงรักภักดีอย่างยิ่งไม่มีใครมีพฤติกรรมอย่างที่ ม.จ.จุลเจิม กล่าวหาเลยแม้แต่น้อยและไม่ใช่เพียงจงรักภักดีแต่ปาก

      แต่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยนานัปการเช่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างชัดเจนอีกด้วยและยามที่มีภัยต่อสถาบันในทศวรรษที่แล้ว ส.ส.ของพรรคได้ต่อสู้และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติอย่างไม่เกรงกลัวภัยอันตรายใดๆจากกองกำลังติดอาวุธอีกด้วยนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ พรรคที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน..