ข่าวใหม่อัพเดท » สอ รฝ ปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฎิบัติราชการชายแดนใต้

สอ รฝ ปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฎิบัติราชการชายแดนใต้

17 กันยายน 2019
0

         วันนี้ 17 ก.ย.62 นาวาเอก เฉลิมชัย สวนแก้ว รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อา กาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการ มาเป็นประธาน ปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่กองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัต หีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิต ผู้บังคับการศูนย์การฝึกฯ นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกจำนวน 200 นาย

         ตามที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มอบหมายให้ศูนย์การฝึกเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกทบทวน ความพร้อมให้แก่กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนในกองร้อย รปภ.สนามบินจังหวัดนราธิวาส และนป.สอ.รฝ.สข. ศูนย์การฝึกจึงได้ตั้งกองอำนวยการฝึก และทำการฝึกทบทวนระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 17กันยายน 2562 ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยฝึกกองร้อย รปภ.สนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยฝึกหน่วยปฎิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ทำให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการจริง มีความเข้าใจ และความชำ นาญยิ่งขึ้น ด้วยการฝึกการสถานี การฝึกยิงอาวุธ และขว้างลูกระเบิด รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกมาใช้ในการวางแผนระวังป้องกันที่ตั้ง ตลอดจนแก้ไขสถานการณ์การฝึกที่เกิดขึ้น ในห้วงของการฝึกปัญหาต่อเนื่อง เพื่อ กำลังพลจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นาวาเอก เฉลิมชัย สวนแก้ว กล่าวว่า ขอชื่นชมกำลังพลที่มีความตั้งใจเข้ารับการฝึก ซึ่งทำให้หน่วยมั่นใจว่า กำลังพลทุกนายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการในหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ในวงรอบผลัดเปลี่ยน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการศึกษาภาควิชาการ การฝึกภาคสนาม และการฝึกยิงอาวุธ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการจริง อีกด้วย


ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก