ข่าวใหม่อัพเดท » มุกดาหาร # “จุรินทร์” ลงพื้นที่มุกดาหาร เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง

มุกดาหาร # “จุรินทร์” ลงพื้นที่มุกดาหาร เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง

14 กันยายน 2019
0

“จุรินทร์” เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว” พร้อมเชิญภาครัฐและเอกชนร่วมหารือแนวทางและมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดน 2 ประเทศ เผยจะมีการลงนาม MOU ทำการค้าขาย 5 คู่ มูลค่ากว่า 323 ล้านบาท และจัดงานนำสินค้าดีจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน และของดีจากสปป.ลาวมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร

         ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้ จัดการประชุมส่งเสริมการค้าชายแดนของภาคเอก ชนไทย-สปป.ลาว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนของไทย คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย สภาธุรกิจ ไทย-ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาว หอการค้าจังหวัดชายแดน ไทย-ลาว 12 จังหวัด และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย และฝ่ายสปป.ลาว คือ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว และสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวง 8 แขวง มาประชุมร่วมกัน เพื่อหารือถึงแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าชายแดน

          ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน จะมีการลงนามใน MOU ระหว่าง ผู้ประกอบการไทยกับสปป.ลาวจำนวน 5 คู่ มีมูลค่ากว่า 323 ล้านบาท และยังจัดให้มีกิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทย-สปป.ลาว (MOC Biz Club และ YEN-D) ณ บริเวณงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถตกลงทำการค้าได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

         นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสัมมนา หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจ การค้าชายแดน” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ” รู้ลึก รู้ซึ่ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์ และการใช้ Form D/E” โดยกรมการค้าต่างประเทศ “การจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา, การจัดอบรมสัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT เพื่อยกระดับธุรกิจสู่ห่วงโซ่คุณค่าสากล “CLMVT Adapt to Global Value Chain” คาดว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจากกลุ่มประเทศ CLMVT จำนวน 200 ราย และการจัดกิจกรรม Mini Export Clinic เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

         ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร จำนวน 110 คูหา ประกอบด้วย สินค้าของดี 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สินค้า OTOP ไทย และ ODOP ลาว สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรนวัตกรรม อุปกรณ์และปัจ จัยทางการเกษตร สินค้าท่องเที่ยว สปา และแฟรนไชส์ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

          การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาว ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นมากขึ้นในฐานะบ้านไกล้เรือนเศียงที่สำคัญ โดยจังหวัดมุกดาหารถือเป็นประตูการค้าที่สำคัญของไทยด้านชายแดนสปป.ลาว ที่เชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 แต่มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 โดยมีด่านการค้าที่สำคัญ คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยการค้าซายแดนและผ่านแดนของไทย 31.27% ต่อปี มีเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการส่งออกผลไม้ไทยผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ รวมถึงอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

         สำหรับการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในช่วง 7 แรกของปี 2562 (มกราคม – กรกฎา คม) มีมูลค่ารวมสูงถึง 33,029 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ วงจรพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันดิเซลเป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เชื่อเพลิงอื่นๆ เครื่องรับ – ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์) เป็นต้น.


ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

พวงเพชร จันทร์ดี / หัวหน้าศูนย์ข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน