ข่าวสังคม » ประชาชนจิตอาสาอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “

ประชาชนจิตอาสาอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “

16 พฤษภาคม 2019
0

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ตำบลนิคมคำสร้อย, ตำบลนากอก, อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วย ศอ.จอส.อำเภอนิคมคำสร้อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ” เ ราทำความดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ โดยรอบบริเวณสองข้างทางถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

      ซึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ให้พี่น้องประชาชน รู้จักรักษาความสะอาด รู้สึกหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป.


ฐานิตา. ภาพ/ข่าว
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน