ข่าวภูมิภาค » จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่”

จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่”

15 พฤษภาคม 2019
0

      ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุด ทสพ.๓๑๑) เข้าร่วมกิจกรรม “การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่” เพื่อสนับสนุนการประณามและการใช้ความรุนแรง ต่อเด็กและผู้หญิง รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน/ นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนในพื้น เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก