ข่าวภูมิภาค » เข้าร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” (เปิดปอซอ)

เข้าร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” (เปิดปอซอ)

14 พฤษภาคม 2019
0

      ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุด ทสพ.๔๑๑) เข้าร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์”(เปิดปอซอ) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้นำหมู่บ้าน, ชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่
ในการสร้างสภาวะเกื้อกูลการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องเรียนกองร้อย ตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๔๔๗ หมู่ ๖ บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวา