ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี เร่งก่อสร้างปรับปรุงถนนหลายเส้นทางเพื่อความเจริญในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ขอให้อดทนเพื่อรองรับความเจริญเมืองท่องเที่ยวรอง การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC เน้นผู้รับเหมาส่งมอบงานตามสัญญา

จ.จันทบุรี เร่งก่อสร้างปรับปรุงถนนหลายเส้นทางเพื่อความเจริญในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ขอให้อดทนเพื่อรองรับความเจริญเมืองท่องเที่ยวรอง การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC เน้นผู้รับเหมาส่งมอบงานตามสัญญา

4 กรกฎาคม 2022
0

จ.จันทบุรี เร่งก่อสร้างปรับปรุงถนนหลายเส้นทางเพื่อความเจริญในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ขอให้อดทนเพื่อรองรับความเจริญเมืองท่องเที่ยวรอง การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC เน้นผู้รับเหมาส่งมอบงานตามสัญญา

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า ในช่วงนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงถนนหลายเส้นทาง เป็นเพราะการประมูลงานในระบบราชการซึ่งผู้รับเหมาะแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบอิเล็กทรอนิคเมื่อได้ผู้ชนะการประมูล งบประมาณจึงจะเริ่มเบิกและการทำงานของผู้รับเหมาก็จะเริ่มงานตรงกับช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงฤดูผลไม้ จึงเกิดผลกระทบต่อการขนส่งผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี แต่เมื่อถนนแล้วเสร็จความเจริญ ความปลอดภัยในการเดินทางทั้งในจังหวัด และเชื่อมต่อเส้นทางต่าง ๆ ก็จะคล่องตัวและมีความเจริญยิ่งขึ้น อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวรองจึงมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดจันทบุรีมีโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมประมาณ 20 โครงการ งบประมาณรวมประมาณ 447 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งงบระดับประเทศจากส่วนกลาง งบพัฒนานากลุ่มจังหวัด และงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมประมาณ 15 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 300 กว่าล้านบาท สำหรับเส้นทางต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงขยายถนนที่ผู้รับเหมากำลังปฏิบัติงานมีหลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางสาย 317 จันทบุรี – สระแก้ว, เส้นทางสุขุมวิทบริเวณทางแยกที่มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแข็งแรง และเส้นที่มีถนนชำรุด, เส้นทางถนนสายตากสิน – ท่าแฉลบ ถนนพระยาตรังมีการขยายเลนเพิ่มช่องทางการจราจร การก่อสร้างสะพานขยายผิวจราจร และปรับปรุงทางแยกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนญาณวิโรจน์วัดไผ่ล้อม – หนองบัว – หนองขอนซึ่งเป็นงบ ตกค้างจากปี 2564 เป็นต้น

จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และผู้อยู่อาศัยใกล้กับถนนที่กำลังปรับปรุง ก่อสร้าง ขอให้มีความอดทนเพื่อความเจริญ ความปลอดภัยที่จะตามมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการแขวงการทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำชับผู้รับเหมาที่กำลังปฏิบัติงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก มีการติดสัญญาณป้ายแจ้งเตือนการทำงานตามมาตรฐานที่เห็นเด่นชัด รวมทั้งไฟส่องสว่างในจุดที่ทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาผ่านถนนที่กำลังมีการก่อสร้าง ปรับปรุงขอให้เพิ่มความระมัดระวังคาดว่า ปลายปี 2565 นี้ถนนหลายสายทั้งถนนหลักเชื่อมต่อเมืองจะมีความคืบหน้า เกิดความคล่องตัวและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้นส่งผลดีต่อการคมนาคมในจังหวัดจันทบุรีเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก