ข่าวใหม่อัพเดท » เมืองพัทยา พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและชมรมสเก็ตบอร์ด แถลงข่าวการจัดงาน “Pattaya Go Sketboarding Day 2022 กีฬา..ดนตรี..สีศิลป์”

เมืองพัทยา พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและชมรมสเก็ตบอร์ด แถลงข่าวการจัดงาน “Pattaya Go Sketboarding Day 2022 กีฬา..ดนตรี..สีศิลป์”

13 มิถุนายน 2022
0

เมืองพัทยา พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและชมรมสเก็ตบอร์ดพัทยา แถลงข่าวการจัดงาน “Pattaya Go Sketboarding Day 2022 กีฬา..ดนตรี..สีศิลป์” สร้างสีสันการท่องเที่ยวให้เมืองพัทยา 21 มิถุนายนนี้ ณ ลานกิจกรรมแหลมบาลีฮาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายเอกลักษณ์ ตะโกเนียม ตัวแทนกลุ่มชมรมสเก็ตบอร์ดพัทยา และนายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา และเซ็นทรัลมารีน่า ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Pattaya Go Sketboarding Day 2022 กีฬา..ดนตรี..สีศิลป์” ณ ลานกิจกรรม sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา โดยมีกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรม พร้อมเหล่านักสเก็ตบอร์ดทุกเพศวัย เข้าร่วม

สืบเนื่องจากวันที่ ๒๑ มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน Go Sketboarding Day (GSD) ถือเป็นวันสำคัญของผู้ชื่นชอบ และนักเล่นสเก็ตบอร์ด ที่จะออกมาแสดงตัวตนและพลัง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากสังคม ท้องถิ่น โดยได้รับความนิยมจากกลุ่มนักสเก็ตทั่วโลกนำไปจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี

ในการนี้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นว่าเป็นการดีที่จะปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจแล้ว ยังได้ต่อยอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสีสันให้กับเมืองพัทยา และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม และกลุ่มชมรมสเก็ตบอร์ดพัทยา กำหนดจัดงาน “Pattaya Go Skateboarding Day 2022 กีฬา..ดนตรี..สี..ศิลป์” ขึ้น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการโชว์ทักษะการเล่นสเก็ตบอร์ดจากนักกีฬาระดับประเทศ การแสดงดนตรีจากศิลปิน ๑๕ วง การโชว์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากศิลปินอิสระพัทยา และศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


ขอบคุณภาพข่าวโดย
สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นาง ภัทรมน แซ่ลี้
เลขานุการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

นายโยธิน พรมแตงหน้าศูนย์ข่าวพัทยา
รายงาน