ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568

จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568

9 มิถุนายน 2022
0

จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568

บ่ายวันนี้ ( 9 มิ.ย.65 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2568 ตามที่จังหวัดจันทบุรีเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพ และคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย มีมติเห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 รวม 10 วัน ภายใต้ชื่อ “จันทบุรีเกมส์” มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 45 ชนิดกีฬา, ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568 ใช้ชื่อ “เหลืองจันท์เกมส์” มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และเป็นที่ประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน

จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งในวันนี้ให้การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568 ระหว่างปลายปี 2567 และ ต้นปี 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก