ข่าวใหม่อัพเดท » สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดงาน “รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดงาน “รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย

26 พฤษภาคม 2022
0

นครนายก – สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดงาน“รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย”เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ธานีควายไทยฟาร์ม ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน “รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย” โดยมีหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก อบต.ศรีนาวา และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก ร่วมกันจัดงาน “รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อร่วมจุดประกายและให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ควายไทย และส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ซึ่งในงานได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย

กิจกรรมรำลึกถึงวันอนุรักษ์ควายไทย Buffalo Party การโชว์ควายงามนายก โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า สถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาคเอกชน ที่มีความหลากหลายสำหรับเกษตรกรและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแนวทางหนึ่งของจังหวัดนครนายก

ด้วยวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น ”วันอนุรักษ์ควายไทย” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันจัดโครงการในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจาก ”ควาย” เป็นสัตว์ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันนี้ จำนวนควายและผู้เลี้ยงควายลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีวันสำคัญของควายขึ้น เพื่อให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยสืบต่อไป


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก