ข่าวใหม่อัพเดท » ประชุม ศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่รอบท่าเรือจุกเสม็ด แสมสาร รองรับ EEC

ประชุม ศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่รอบท่าเรือจุกเสม็ด แสมสาร รองรับ EEC

12 สิงหาคม 2019
0

         นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ด ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา

ผลการประชุม พอสรุปประเด็นได้ดังนี้

 1. โครงการออกแบบวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะรอบท่าเรือจุกเสม็ด ต.แสมสาร อ.สัตหีบ ใน 5 โครงการ
 2. โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเขาชีจรรย์ รองรับการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
 3. โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟอู่ตะเภา รองรับการเชื่อมต่อท่าอากาศยาน
 4. โครงการพัฒนาตลาดอาหารทะเลแสมสาร
 5. โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนประมงบางเสร่และศูนย์ชุมชน
 6. โครงการออกแบบภูมิทัศน์และปรับปรุงสวนสาธารณะสัตหีบ
 7. แนวคิดการพัฒนาเมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์
 8. (ร่าง)ผังเแม่บทการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ด
 9. (ร่าง)ผังแสดงโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง
 10. (ร่าง)แผนผังแสดงที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 11. (ร่าง)แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 12. เสนอแนวทางเลือก 3 ทาง ได้แก่ 12.1 แนวทางการพัฒนาแบบอนุรักษ์พื้นที่ 12.2 แนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ 12.3 แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์แบบผสมผสาน

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อรองรับ โครงการ EEC ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว นาย สาคร แสมสาร