ข่าวภูมิภาค » กอ.รมน.มุกดาหาร เปิดโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน และการฝึกอบรมอาสาสมัครกิจการพลเรือน

กอ.รมน.มุกดาหาร เปิดโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน และการฝึกอบรมอาสาสมัครกิจการพลเรือน

10 พฤษภาคม 2019
0

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร โดย พ.ท.สุรัช จันทร์พวง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ส่วนราชการ , กกล.สุรศักดิ์มนตรี, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 206 กกล.สุรศักดิ์มนตรี กระทำพิธีเปิด โครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน การฝึกอบรมอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองมุกดาหาร โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นอภ.เมืองมุกดาหาร เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทั้ง 4 อำเภอ 17 ตำบล ชายแดนประกอบด้วย ต.นาถ่อน,ต.ดอนนาหงส์ ,ต.แสนพัน ,ต.พระกลางทุ่ง ,ต.ธาตุพนมเหนือ ต.ธาตุพนม ,ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จว.น.พ. ,ต.ป่งขาม ,ต.หว้านใหญ่ ,ต.ชะโนด ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ ,ต.บางทรายใหญ่ ,ต.มุกดาหาร ,ต.ศรีบุญเรือง ,ต.นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร และ ต.โพธิ์ไทร ,ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 136 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของภัยคุกคามด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ สินค้าหนีภาษี การโจรกรรมรถยนต์/จักรยานยนต์ข้ามแดน การก่อการร้าย และ เป็นแกนนำมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการอบรมครั้งมีได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายไลน์เพื่อการประสานงานด้วย


ฐานิตา คนหาญ. ภาพ/ข่าว
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน