ข่าวใหม่อัพเดท » มุกดาหาร พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุด 66 ราย

มุกดาหาร พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุด 66 ราย

14 มกราคม 2022
0

จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุด 66 ราย จากคลัสเตอร์บ้านห้วยทราย และคลัสเตอร์ชมดนตรีที่อำเภอดงหลวง โดยติดเชื้อในจังหวัด 60 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 รายพร้อมเชิญชวนประชาชนวอล์คอิน ( Walk-in ) รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ที่หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการการระบาดโรคโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเท่าที่ผ่านมา พบมากที่สุดที่อำเภอคำชะอี 28 ราย (cluster บ้านห้วยทราย), อำเภอเมือง 22 ราย (วง2-3 clusterหมอลำ), และ อำเภอนิคมคำสร้อย 14 ราย (กระจายในหลายตำบล), อำเภอดอนตาล 1 ราย, อำเภอหว้านใหญ่ 1 ราย, และผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร รายงานข้อมูลการระบาดคลัสเตอร์บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี พบผู้ติดเชื้อรายแรกวันที่ 5 มกราคม 2565 จากการรวมกลุ่ม ชมหมอลำ, งานศพ, และงานแต่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุมโรค ถึงวันที่ 22 มกราคม 2565

ส่วนการควบคุมโรคที่ อ.คำชะอี มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการควบคุมโรค 14 วัน จำนวน 97 ราย กระจายในทุกตำบล โดย cluster บ้านห้วยทราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 71 ราย กระจายในอำเภอคำชะอี 67 ราย อำเภอดอนตาล 2 ราย และอำเภอเมือง 2 ราย ซึ่งวันนี้ (14 มกราคม 2565 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ออกเก็บแลปผู้สัมผัสเสี่ยง( HR)ที่บ้านห้วยทราย ครั้งที่ 2 (day5-7) อีกจำนวนประมาณ150 ราย

การระบาดในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการควบคุมโรค14 วัน ทั้งหมด 33 ราย กระจายในทุกตำบล โดยพบมากที่สุดที่ ต.นิคมฯจำนวน 15 ราย (งานสังสรรค์ปีใหม่), ตำบลโชคชัย 10 ราย (งานแต่งงาน,งานสังสรรค์)

การระบาด ในเขตเทศบาลเมืองฯ มี cluster อยู่ระหว่างควบคุมโรค ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าฯผู้ป่วยสะสม 17 ราย บริษัท NT TOT ผู้ป่วยสะสม 5 ราย ,พนักงานร้านกู๊ดวิว สะสม 11 ราย แม่ค้าตลาดพรเพชร สะสม 3 ราย

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยรายวันเกินกว่า 60 ราย ซึ่งผู้ป่วยกระจายในหลายพื้นที่ แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ และขอเชิญชวนชาวมุกดาหาร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร และ ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร (7-15 มกราคม 2565) และขอให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ตรวจคัดกรองด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง ส่วนสถานประกอบการต้องเข้มการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ….


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094