ข่าวใหม่อัพเดท » เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้วัดต่างๆ ต่อไฟพระฤกษ์ เพื่อจัดสวดมนต์ข้ามปี

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้วัดต่างๆ ต่อไฟพระฤกษ์ เพื่อจัดสวดมนต์ข้ามปี

30 ธันวาคม 2021
0

นครนายก – เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้วัดต่างๆ ต่อไฟพระฤกษ์ เพื่อจัดสวดมนต์ข้ามปี

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้รัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จึงได้จัดพิธีต่อไฟพระฤกษ์ และมอบไฟพระฤกษ์ให้กับวัดต่างๆในจังหวัดนครนายก ที่จะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดความสุขสงบในจิตใจของประชาชน เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกได้จัดพิธีต่อ ไฟพระฤกษ์ดังกล่าว โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานต่อไฟพระฤกษ์ให้วัดต่างๆในเขตปกครอง ที่จะจัดสวดมนต์ข้ามปี นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธี การจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่

ปีนี้ในส่วนจังหวัดนครนายก กำหนดแนวทางตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นั่งห่างๆ กัน และลงทะเบียนร่วมงานอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดถ่ายทอดออนไลน์ หรือเพจเฟสบุ๊คของวัด หรือช่องทางต่างๆ จนข้ามปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนทางบ้านได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่และตลอดไป


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก